top of page
PRAKTISCH

Aan de hand van ons BIZZBEWUST-model creëren wij inzicht in u zelf en uw omgeving en ondersteunen wij u in het succesvol ondernemen.

Juist onze praktische aanpak verschilt van andere organisaties en we zijn daarin dan ook uniek in Nederland. Wij stellen daarin de ondernemer centraal!

Aan de hand van een actieplan zetten wij samen met u de noodzakelijke stappen om succes te garanderen.

WETENSCHAPPELIJK
ONDERBOUWD MODEL

Het BIZZBEWUST-model is een unieke mix van reeds bestaande (wetenschappelijke) modellen met een eigen aanpak. De gebruikte modellen komen deels uit de psychologie, neurologie, economie, communicatie en marketing.

Een greep uit de door ons gebruikte modellen voor:

A. Strategievraagstukken

 • Business model canvas (Osterwalder)

 • Competive strategy (Porter)

 • Strategy safari (Mintzberg)

B. Persoonlijkheidsvraagstukken

 • Gevalideerde persoonlijkheidsanalyses
  (DISC/TTI International en MBTI-Type indicator)

 • Riso-Hudson type-indicator en Belbin
  (voor teams in organisaties)

 • Archetypes (Carl Jung)

C. Leiderschapsvraagstukken

 • Situationeel leidinggeven (Blanchard)

 • 7 Eigenschappen van effectief leiderschap (Covey)

 • Kernkwadranten en kwaliteiten (Ofman)

D. Communicatievraagstukken

 • Roos van Leary en interactief gedrag (Leary)

 • Invloed (Cialdini)

 • Communicatiestijlenmodel (Merill/Reid)

E. Begeleidings/coachingsvraagstukken

Om de juiste stappen te zetten en bewust te ondernemen
hanteren we een praktische coachende gespreksvoering,
waarbij we succesvolle  methodes hebben geïntegreerd, waaronder:

 • STARR-methode

 • Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP)

 • Rationeel emotieve training (RET)

Boven
Onder
Ik
Wij
DESKUNDIG

BIZZBEWUST staat garant voor deskundige begeleiding. Bovendien spreken wij altijd op papier af waaraan we gaan werken (ondernemerswens/vraag) en hoe we deze gezamenlijk gaan invullen.

Deskundigheid staat echter voorop en mag u van ons verwachten. Dat betekent dat wij steeds voldoen aan:

 • Minimale opleidingsachtergrond (op tenminste HBO/WO) op het gebied van bv. bedrijfseconomie, communicatie, psychologie, communicatie

 • Onze mensen hebben een opleidings-en ervaringsachtergrond met meerdere vakgebieden

 • Ruime ervaring met het begeleiden van bewust ondernemerschap

 • Begeleiding afgestemd op uw persoonlijke behoeftes

DOELGERICHT

Werken met BIZZBEWUST betekent na een grondige analyse een praktische aanpak, waarbij periodiek vastgesteld kan worden welke stappen gezet zijn en welke doelen gerealiseerd zijn.

 

Het blijft dus niet alleen bij DENKEN, maar we gaan het gewoon DOEN!

2-WOM
4-PED
3-DBG
bottom of page